Technické informácie

Miery
200 x 200 x 25 mm;
váha na m2 – 53, 1 kg
Odolnosť voči oderu
Farebná vrstva /hrúbka min. 3 mm/ vydrží nápor niekoľkých generácií.
Využitie
Vo všetkých priestoroch v dome aj mimo domu.
Kladenie dlažby
Dlažbu je možné klásť dvomi spôsobmi. Buď tradičným spôsobom do cementového lôžka alebo najlepšie do flexibilného cementového lepidla.
Cementové lôžko má mať cca. 4 cm, lepidlo asi 6 mm. Dodržiavať špáru od 1mm do 3mm. Špárovať je tiež najlepšie flexibilnou špárovacou hmotou. Odporúčame dlaždice ihneď umývať čistou vodou. Nepoužívať kladivo.
Dokonale čistú a suchú podlahu približne po 1 týždni prebrúsiť a ošetriť dvakrát podlahovým impregnačným ochranným náterom. V miestnostiach s mokrou prevádzkou použite vosky na akrylovej báze.
Kladenie dlažby prenechajte radšej odborníkovi.
Opatera
Odporúčame čistiť vodou a prírodným mydlom, možno však použiť akýkoľvek čistiaci prostriedok.
Nepoužívať kyseliny. V prípade potreby opätovne naimpregnovať.
Upozornenie
Dlaždice vyrábame naozaj ručne, preto sa môžu vyskytnúť drobné odchýlky vzorov farieb. Práve to robí podlahu živou.